Åpne meny
English


English

Stryn Torg

VestenFjeldske Eiendom AS bygget Stryn Torg sammen med Stryn kommune i 2002/2003. Stryn Torg åpnet 5. september 2003. Da senteret ble bygget var dette det største bygget i Stryn sentrum gjennom alle tider. Senteret står på det som på folkemunne ble kalt «hotelltomten». Dette var den mest attraktive tomten i Stryn sentrum. På slutten av 60 tallet ble det satt frem et ønske fra innbyggere og næringsliv at det burde være et hotell i Stryn sentrum. En prosjektgruppe ble dannet og tomten utpekt som godt egnet. Derav tomtenavnet «hotelltomten» – skapt og siden brukt den dag i dag.

Området ble omregulert til handel i forbindelse med byggingen av Stryn Torg. Hotellplanene ble erstattet av planene om kjøpesenter og kommuneadministrasjon. Disse planene ble gjennomført og i 2003 stod Stryn sitt største kjøpesenter ferdig.

Gå videre til hjemmesiden til Stryn Torg: www.stryntorg.no

Utleie:
Butikker, kontor

Totalt areal:
5875 m²

Kontakt

Victoria Øvstetun

Senterleder

victoria.ovstetun@vfeiendom.no
mob. 41614314