Åpne meny
English


English
12. september 2016

Johann Olav Koss er Årets Ladejarl

Reitangruppens årlige verdipris, «Årets Ladejarl», går til Johann Olav Koss for hans fremragende resultater med å gi barn som har opplevd krig og har voldelige livserfaringer rett til å leke. Siden Koss la skøytene på hylla i 1994 har han sikret flere millioner barn kvalitetsutdanning, utvikling av egne mål og verdier og ikke minst gleder gjennom fysisk aktivitet, lek og idrett.

Right To Play er en global organisasjon som ble etablert i år 2000 i forlengelse av Olympic Aid og ble grunnlagt av Johann Olav Koss. Programmene er basert på mer enn 16 500 lokale frivillige trenere og mer enn 600 internasjonale ansatte. Right To Play hjelper barn i Afrika, Asia, Midtøsten og Nord-Amerika.

 

 

Litt om prisen

Prisen Årets Ladejarl gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid og ledelse som alternativ til regelstyring. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Vedkommende har blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater.

Hedersprisen er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen AS og er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen «Colonialmajoren» av Per Sverre Dahl.

Les mer om prisen og Reitan Gruppen på reitangruppen.no.