Åpne meny
English


English

Om oss

VestenFjeldske Eiendom AS er et eiendomsselskap under Reitan Eiendom AS. Vi er et rendyrket eiendomsselskap med en attraktiv eiendomsportefølje hovedsakelig i Bergen sentrum.

Med beste beliggenhet på vår eiendommer og god standard på lokalene skal vi være et naturlig førstevalg når det kommer til leie av kontor-restaurant- og butikklokaler.

Utstyr og produkter i våre eiendommer skal være moderne og fremtidsrettet, og miljøvennlig teknologi skal selvsagt benyttes.

Et av Reitangruppen sine verdigrunnlag er «Kunden er vår øverste sjef» – for oss er det viktig å skape gode og langsiktige relasjoner til våre leietakere gjennom gode prosesser og at man sammen finner løsninger som gir stabilitet og lønnsomhet.

Velkommen til oss i VestenFjeldske Eiendom AS!

Telefon

55 55 81 80

Besøksadresse

Torget 7, 5014 Bergen

Postadresse

Postboks 1116 Sentrum, 5809 Bergen

Fakturaadresse

VestenFjeldske Eiendom AS, c/o Reitan Eiendom AS, Postboks 1840 Lade, 7440 Trondheim
Torget 7

Petter Hjortland

Administrerende direktør

petter.hjortland@vfeiendom.no
mob. 992 366 50

Helge Bjørn Pettersen

Konsulent

helge.bjorn.pettersen@vfeiendom.no
mob. 915 477 40

Elisabeth Ellingsen

Markedskonsulent

elisabeth.ellingsen@vfeiendom.no
mob. 970 746 92

Victoria Øvstetun

Senterleder

victoria.ovstetun@vfeiendom.no
mob. 416 143 14

Jan Einar Åsbakk

Drifts- og utbyggingssjef

jan.einar.asbakk@vfeiendom.no
mob. 992 446 57

Eirik Torsvik

Markedskonsulent

eirik.torsvik@vfeiendom.no
mob. 924 119 25

Håkon Svåsand

Driftsleder

hakon.svasand@vfeiendom.no
mob. 900 232 02

Daniel Myklebust

Driftsleder

daniel.myklebust@vfeiendom.no
mob. 936 686 96