Åpne meny
English


English
27. oktober 2015

VestenFjeldske Eiendom har kjøpt nok en sentrumseiendom

VestenFjeldske Eiendom har kjøpt en 11.000 kvadratmeter stor eiendom rett over gaten for Media City.

– Det er ikke tvil om at beliggenheten i nærheten av Media City var en av årsakene til at vi fant denne eiendommen interessant, sier administrerende direktør i Vestenfjeldske Eiendom, Petter Hjortland.
Eiendommen det er snakk om er Nygårdsgaten 89 og Johannes Brungsgate 12. Bygget er bedre kjent som ”Autogården” og var delvis eid av tidligere Auto 23, nå Angarde, samt Universitet. I første etasje er det en Bunnpris-butikk og oppover i etasjene holder blant annet Universitetet i Bergen til. De skal imidlertid ut i 2017.
Eiendommen er på cirka 11.000 kvadratmeter og fremstår i dag som noe sliten.
– Planen er å renovere hele bygget, men hvordan vi kommer til å gjøre det er det foreløpig litt for tidlig å si noe om, sier Hjortland.

Hele området vil få et løft

Dette er den andre sentumseiendommen VestenFjeldske Eiendom har kjøpt i år. I vår ble det kjent at de hadde kjøpt Olav Kyrresgate 41 og Vaskerelven 39 av EGD Property. 
Med byggingen av Media City, opprustingen av Nygårdsporten og nå nye eiere av ”Autogården” er det ingen tvil om at dette området er i ferd med å gjennomgå en formidabel oppgradering.
– Dette området kommer til å bli veldig bra, sier Hjortland.

Pris?

Hva VestenFjeldske måtte ut med for å kjøpe eiendommen vil ikke Hjortland ut med. Samlede leieinntekter er imidlertid på rundt 13,5 millioner kroner. Trekker man fra litt for driftskostnader samt gir noe rabatt for kort gjenværende leietid på store deler av arealet, så ender man på en pris på mellom 140 og 150 millioner kroner.
– Jeg kommenterer ikke prisen, sier Hjortland.
Eiendommen har for øvrig et enormt potensial og mulighetene for å hente ut høyere leieinntekter når eiendommen er oppgradert er store. Det er ikke urimelig å anta at samlede leieinntekter kan løftes til godt over 20 millioner kroner etter en rehabilitering.